شماره‌های پیشین نشریه

شماره ویژه، مهندسی ژئوماتیک نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی سنجش از دور

تعداد مقالات ارسال شده:  165

تعداد مقالات رد شده:  99

تعداد مقالات پذیرفته شده:  43

درصد پذیرش: 26 

 

 

نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران با صاحب امتیازی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی افتخار دارد که بتواند دستاوردهای علمی- پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته‌ای در اختیار علاقه‌مندان به امر پژوهش در تمامی زمینه‌های مهندسی عمران و نقشه برداری قرار دهد.

 

مجوز انتشار این نشریه علمی در سال 1391 بر اساس مصوبه شماره 12856/91 مورخ 2/5/91  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است و تلاش این نشریه اخذ مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری می باشد. این نشریه به صورت دوفصلنامه به زبان فارسی به چاپ خواهد ‌رسید لیکن با توجه به حجم مقالات دریافتی امید است بتوان آن را به صورت منظم در هر فصل و به زبان انگلیسی نیز منتشر کرد.

 

اعضای هیات تحریریه نشریه مصمم هستند که فرآیند مکاتبات و داوری مقالات به نحوی صورت گیرد که در مدت شش ماه چاپ یا عدم چاپ مقالات با اطلاع نویسندگان محترم برسد.

 

به منظور تسهیل در دریافت مقالات، انجام داوری و پیگیری های بعدی، نویسندگان محترم بایستی ضمن ثبت نام در پایگاه نشریه، مقالات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند.

 

<< نویسنده مسئول و ارسال کننده مقاله باید عضو هیات علمی باشد >>

شماره جاری: دوره 4، پاییز و زمستان 96 (ویژه نامه) - شماره پیاپی 8، آبان 1396، صفحه 73-141 (شماره ویژه، مهندسی ژئوماتیک نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی سنجش از دور)