بررسی تغییرات سطح ارتفاعی آب دریاچه ارومیه با استفاده از داده های ماهواره ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه آموزشی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 گروه آموزشی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

افزایش نوسانات و کاهش محسوس ژرفای آب در دریاچه ارومیه به موازات پیشروی شتابناک وسعت شوره‌زار‌های کویری در طول یک دهه اخیر به یکی از مهم‌ترین و بحث بر‌انگیز‌ترین چالش‌های محیط زیستی کشور تبدیل گردیده‌است. چالشی که می‌تواند پیامد‌های ویرانگر و دراز‌مدت برای تمامی ساکنین حوضه آبریز دریاچه ارومیه به‌ بار آورد و حتی بازخوردهای مخربش ابعاد فرا‌منطقه‌ای یابد. مرگ تدریجی دریاچه ارومیه بعنوان بزرگترین تالاب کشور و دومین دریاچه شور جهان، تنها خشک شدن یک دریاچه نمک بی‌خاصیت نیست بلکه مرگ دریاچه ارومیه به معنی نابودی وضعیت اکوسیستم و از بین رفتن منابع کلان کشاورزی و اقتصادی می‌باشد. در این تحقیق از منظر مؤلفه‌های تاثیر گذار بر سطح ارتفاعی آب دریاچه ارومیه، سطح آب آنالیز شده و با استفاده از شبکه‌های عصبی، مقدار آن برای سال‌های آتی پیش بینی گردیده است تا بدین وسیله طرح مدیریتی مناسب برای برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم جهت پیشگیری از خشکسالی دریاچه ارومیه انجام گیرد. بدین ترتیب، برای رسیدن به بالاترین دقت در پیش بینی و شبیه سازی سطح تراز آب، پنج سناریو مورد بررسی قرار گرفت که داده‌های ورودی هر کدام به ترتیب تبخیر، دما، بارش، تبخیر -دما –بارش و دما-بارش در نظر گرفته شدند و سطح تراز آب به عنوان خروجی برای آموزش شبکه انتخاب شد. مقایسه نتایج هر پنج سناریو نشان داد که تاثیر بارش بیشتر از دما و رطوبت و تاثیر دما نیز به تنهایی از رطوبت بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of changes in water level in Urmia Lake using satellite data

نویسندگان [English]

  • Farzad Haj Mahmoud Attar 1
  • Alireza Sharifi 2
1 Shahid Rajaee Teacher Training University
2 Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

Increasing volatility and decreasing water depths in Lake Urmia along with the rapid progress of desertification during the last decade has become one of the most important and controversial environmental challenges in the country. In this study, from the viewpoint of the components that affect the elevation level of Lake Urmia water, the water level is analyzed and using the neural networks, its amount is foreseen for the coming years, so that an appropriate management plan for the program Design and implement necessary measures to prevent drought in Lake Urmia. Thus, in order to achieve the highest accuracy in predicting and simulating the water level, five scenarios were investigated, in which the input data were considered as evaporation, temperature, precipitation, temperature-precipitation and evapotranspiration respectively. The water level was selected as the output for network training. Finally, reaching the value of the value 0.026 for RMSE in the first scenario and 0.023 for RMSE in the scenario Second, as well as 0.093 for RMSE in the third scenario, we find that the effect of precipitation from temperature and evaporation and the effect of temperature on evaporation is greater, but given the results of 0.068 for RMSE in the fifth scenario. The most accurate scenario is the fifth scenario, which is the result of concurrent import of all three variables of temperature, evaporation and precipitation into the neural network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lake Urmia
  • Neural Network
  • Elevation Level
  • Climate Change
  • Remote Sensing