درباره نشریه

نشریه علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی افتخار دارد که بتواند دستاوردهای علمی- پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته‌ای در اختیار علاقه‌مندان به امر پژوهش در تمامی زمینه‌های مهندسی عمران و نقشه برداری قرار دهد.

 

محققان و پژوهشگران محترم می‌توانند نتایج تحقیقات علمی خود مستخرج از اطلاعات و داده های تجربی، آزمایشگاهی و میدانی در هر یک از گرایشها و زمینه‌های مرتبط با مهندسی عمران را جهت بررسی، داوری و چاپ به نشانی دفتر نشریه ارسال دارند.

 

مجوز انتشار این نشریه علمی در سال 1391 بر اساس مصوبه شماره 12856/91 مورخ 2/5/91  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است و تلاش این نشریه اخذ مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری می باشد.

 

این نشریه به صورت دوفصلنامه به زبان فارسی به چاپ خواهد ‌رسید لیکن با توجه به حجم مقالات دریافتی امید است بتوان آن را به صورت منظم در هر فصل و به زبان انگلیسی نیز منتشر کرد.

 

اعضای هیات تحریریه نشریه پژوهش های تجربی در مهندسی عمران مصمم هستند که فرآیند مکاتبات و داوری مقالات به نحوی صورت گیرد که در مدت 4 ماه چاپ یا عدم چاپ مقالات با اطلاع نویسندگان محترم برسد.

 

به منظور تسهیل در دریافت مقالات، انجام داوری و پیگیری های بعدی، نویسندگان محترم بایستی ضمن ثبت نام در پایگاه نشریه، مقالات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند.