کاربرد تصاویر پهپاد در محاسبه مدل رقومی ارتفاعی زمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه آموزشی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 گروه آموزشی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

امروزه پرنده‌های هدایت پذیر از دور، نقش مهمی را در زمینه‌های مختلف علوم مهندسی و نظامی ایفا می‌کنند. مزایای استفاده از این گونه فناوری قابل مقایسه با دوربین‌های نقشه‌برداری و یا سیستم‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای نمی‌باشد. هدف اصلی استفاده از این گونه فناوری-ها جمع‌آوری اطلاعات بدون نیاز به حضور مستقیم در محل، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بیشترین دقت می‌باشد. مدل رقومی ارتفاعی زمین یکی از نیازهای اساسی در بسیاری پروژه‌‌ها می‌باشد. روش‌های قدیمی برای بدست آوردن آن بسیار پرهزینه و زمانبر است. پرنده‌های سبک یا همان پهپادها این قابلیت را دارند که هم به صورت غیر اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و یا اتوماتیک فرایند گرداوری داده و یا تصویر برداری از منطقه مورد مطالعه را انجام داده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مدل رقومی ارتفاعی زمین با استفاده از روش‌های فتوگرامتری برد کوتاه بدست آید. هدف اصلی این پژوهش تولید مدل رقومی ارتفاعی زمین با استفاده داده‌های اخذ شده از تصاویر پهپاد می‌باشد. در این مطالعه متناسب با مساحت منطقه مورد نظر 11 نقطه کنترل با کمک روش RTK برای کنترل و افزایش دقت پردازش‌ها در نظر گرفته شده است. دقت مدل رقومی ارتفاعی بدست آمده برابر با 2.23 سانتی متر می‌باشد. با توجه به دقت بدست آمده از این روش می‌توانیم از آن در پروژه‌های مختلف نقشه‌برداری به عنوان داده‌های کمکی، یا روشی جایگزین نقشه‌برداری زمینی و یا کنترل و نظارت پروژه به دلیل قیمت مناسب و جمع‌آوری داده‌ها در کوتاهترین زمان ممکن استفاده کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The usage of UAV photogrammetry for DEM calculation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosseingholizadeh 1
  • Masoud Shirazian 2
1 Civil engineering Department, Shahid Rajaee Teacher Training University
2 Civil engineering Department, Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

Having a lot of wondrous benefits, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are widely used for an array of applications in engineering and military sciences for several purposes. Without a shadow of doubt, the merits of using UAVs is not comparable with other Surveying techniques. The main aim of utilizing these kinds of technology would be gathering field data with high accuracy which will otherwise is colossal waste of time and expenditure. Digital elevation model is one of the most significant part of each project. Producing this data with old methods is not acceptable due to time and price of these kind of old approaches. DEM can be produced with manual, semi-automatic and automatic techniques by applicability of UAVs technology gathering images in very short time and convert them into DEM maps with the usage of photogamarty methods. The main purpose of this study is generating new method or approach for producing digital elevation model (DEM) with the use of UAVs data. In this research 11 control point (GCP) were gathered by RTK GPS method for improving the accuracy of final results. The accuracy of this model is 2.23 cm. With regard to the accuracy of the result, this approach can be utilized instead of many surveying techniques, or as a supplement data, or it can help organizations to use it as an approach for monitoring and assessing the accuracy of each project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • airborne photogrammetry
  • digital elevation model
  • UAVs
  • RTK method
  • accuracy analysis