مطالعه آزمایشگاهی گسیختگی قالبی ورق‌های اتصال در اتصال جوشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه آموزشی مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

چکیده

اتصال اعضای کششی به ورق اتصال از اتصالات معمول در سازه­هایی است که در بیشتر مواقع از جوش به منظور وسیله اتصال استفاده می­شود. گسیختگی قالبی یکی از معیارهای شکست در این اتصالات می­باشد. این مطالعه با هدف شناخت رفتار و بررسی مقاومت گسیختگی قالبی در اتصال جوشی اعضای کششی، 6 نمونه اتصال تسمه کششی به ورق اتصال با وسیله اتصال جوشی را مورد آزمایش قرار داده­است. پارامترهای آزمایش شامل ضخامت ورق اتصال، مساحت و شکل ناحیه همپوشانی اتصال، و طول صفحه کششی و برشی می­باشد. در همه نمونه­ها شکست حاکم گسیختگی قالبی مشاهده شده است. همچنین نتایج آزمایشات نشان داده­اند که گسیختگی قالبی با پیدایش ترک در انتهای صفحه کششی به همراه تغییر شکل غیر الاستیک ویژه­ای در صفحه برشی آغاز شده است. نمودار بار-جابجایی نمونه­ها در طول آزمایش نشان می­دهد ظرفیت گسیختگی قالبی که متناظر بیشترین بار در طول آزمایش می­باشد، در اکثر نمونه­ها از ترکیب گسیختگی کششی و تسلیم برشی حاصل گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Block Shear of Gusset Plates in Welded Connection

نویسندگان [English]

  • Armin Moqbeli Oskoee 1
  • Javad Vaseghi Amiri 2
  • Mehdi Dehestani 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Structural Engineering, Faculty of Civil Engineering, Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

Block shear failure is one of the most common failure types of connections in steel structures which have been investigated by many researchers. In this study, block shear failure of welded connections subjected to a uniform tension field were experimentally investigated. For this purpose 6 specimens of welded connection of gusset plates to flat bar were developed. The mechanical behavior of the connection and pertaining failure types were identified. The tests parameters included the gusset plate thickness, the overlapped area, shear and tension plane of the gusset plates. Nonlinear load-displacement curve response for all specimens was presented. The failure load of block shear was assumed to be the maximum load reached during the loading history. For all Specimens the mode of failure was the block shear. Observation during the experiments showed that crack nucleation occurred at the maximum load (failure load) so that a single crack or two symmetrical cracks nucleated after the toe of the weld at the end of tension plane for all specimens and the load suddenly dropped after crack formed. Although, no shear fracture was observed at the time of the tension plane fracture in all of the tests, a significant deformation was observed at the shear plane because of yielding of this plane.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Welded Connections
  • Gusset Plate
  • Block Shear
  • Load-Displacement