پرسش‌های متداول

محققان محترم می توانند سوالات خود را از اطریق پست الکترونیک نشریه مطرح فرمایند.

عوامل اجرایی نشریه در سریعترین زمان ممکن نسبت به ارسال پاسخ اقدام خواهند نمود.

رتبه علمی نشریه پژوهش ای تجربی در مهندسی عمران

نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران با صاحب امتیازی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی افتخار دارد که بتواند دستاوردهای علمی- پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته‌ای در اختیار علاقه‌مندان به امر پژوهش در تمامی زمینه‌های مهندسی عمران قرار دهد.


 


 


 


مجوز انتشار این نشریه علمی در سال 1391 بر اساس مصوبه شماره 12856/91 مورخ 2/5/91  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است و تلاش این نشریه اخذ مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری می باشد. این نشریه به صورت دوفصلنامه به زبان فارسی به چاپ خواهد ‌رسید لیکن با توجه به حجم مقالات دریافتی امید است بتوان آن را به صورت منظم در هر فصل و به زبان انگلیسی نیز منتشر کرد.

مدت زمان بررسی مقالات در نشریه

اعضای هیات تحریریه نشریه مصمم هستند که فرآیند مکاتبات و داوری مقالات به نحوی صورت گیرد که در مدت شش ماه چاپ یا عدم چاپ مقالات با اطلاع نویسندگان محترم برسد.


 


 

نحوه ارسال مقالات به دفتر نشریه

به منظور تسهیل در دریافت مقالات، انجام داوری و پیگیری های بعدی، نویسندگان محترم بایستی ضمن ثبت نام در پایگاه نشریه، مقالات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند.