انتشار شماره ششم نشریه پژوهش های تجربی در مهندسی عمران

به اطلاع محققان، اساتید و دانشجویان می رساند شماره جدید نشریه علمی “پژوهش های تجربی در مهندسی عمران” به چاپ رسید. این نشریه به صورت دو فصلنامه به چاپ می رسد و شماره جدید مربوط به پاییز و زمستان 95 می باشد. در این شماره 6 مقاله منتشر شده است.

نشریه “پژوهشهای تجربی در مهندسی عمران” یک نشریه علمی و تخصصی است که در حوزه مهندسی عمران به درج مقالات علمی می‌پردازد. محققان و پژوهشگران محترم می‌توانند نتایج تحقیقات علمی خود مستخرج از اطلاعات و داده های تجربی، آزمایشگاهی و میدانی در هر یک از گرایشها و زمینه‌های مرتبط با مهندسی عمران را جهت بررسی، داوری و چاپ به نشانی دفتر نشریه ارسال دارند.

برای اطلاع از جزئیات نشریه و مقالات منتشر شده به وبگاه www.jerce.srttu.edu مراجعه فرمایید.