تماس با ما

نشانی دفتر نشریه

تهران، لویزان، خیابان شهید شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی عمران، دفتر نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران

صندوق‌پستی: 136-16785

کدپستی: 1678815811

 


سردبیر: دکتر محمود قضاوی

مدیر مسئول: دکتر سعید غفارپور جهرمی

مدیر اجرایی: دکتر مجتبی کریمایی طبرستانی

 

تلفن تماس 69-22970060-021 داخلی 2559

فاکس 22970021-021

(لطفا درخواست های خود را فقط از طریق ارسال ایمیل پیگیری نمایید)

 

وب سایت نشریه:    http://jerce.sru.ac.ir

پست الکترونیک:  JERCE@sru.ac.ir

 


CAPTCHA Image