اهداف و چشم انداز

نشریه "پژوهشهای تجربی در مهندسی عمران" یک نشریه علمی و تخصصی است که در حوزه مهندسی عمران و نقشه برداری به درج مقالات علمی می‌پردازد.

 

محققان و پژوهشگران محترم می‌توانند نتایج تحقیقات علمی خود مستخرج از اطلاعات و داده های تجربی، آزمایشگاهی و میدانی در هر یک از گرایشها و زمینه‌های مرتبط با مهندسی عمران و نقشه برداری را جهت بررسی، داوری و چاپ به نشانی دفتر نشریه ارسال دارند.

 

در راستای اهداف نشریه، امکان بررسی مقالات مستخرج از تحقیقیات غیر تجربی شامل تحلیل ها و روشهای عددی وجود ندارد.