راهنمای نویسندگان

از محقیق ارجمند درخواست می شود که مقالات خود را مطابق با قالب نشریه و تنها از طریق سامانه ارسال نمایند تا روند بررسی آن آغاز گردد. قبل از ارسال مقاله بایستی ابتدا در سامانه ثبت نام فرمایید. لطفا فایل قالب نشریه بصورت word را  دریافت فرمایید (دریافت-دانلود).

 

مؤلفان محترم در ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند:

 • زبان رسمی مجله فارسی است و مقالات فقط به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی قابل پذیرش هستند.
 • مقالات به زبان انگلیسی در یک شماره ویژه چاپ خواهند ش و لازم است از طریق پایگاه انگلیسی ارسال شوند.
 • مقالات باید مستخرج از یک پژوهش تجربی، آزمایشگاهی یا میدانی باشد که دارای داده های و اطلاعات آزمایشگاهی و میدانی است و حاصل تحقیق و پژوهش نویسنده یا نویسندگان در یکی از زمینه های مهندسی عمران  و نقشه برداری باشد.
 • مقالات مستخرج از تحقیقات تئوری، تحلیلی و عددی صرف در این مجله بررسی نخواهد شد.
 • مقالات نباید قبلاً چاپ شده یا به طور همزمان به مجلات دیگر ارسال شده باشد.
 • مقالات ترجمه پذیرفته نمی‌شود.

 

مقالات قابل چاپ در مجله به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 الف ـ مقالات پژوهشی کامل: مقالات علمی- پژوهشی با محتوی پژوهشی کامل و مبسوط
ب ـ یادداشت پژوهشی: مقالات علمی- پژوهشی با محتوی پژوهشی کوتاه و غیر مبسوط

 • مقالات مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد بحث پذیرفته خواهد شد.
 • نحوه نگارش مقالات ارسالی باید در قالب نشریه پژوهش های تجربی در مهندسی عمران باشد
 • اصطلاحات خارجی با معادلهای دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارات اختصاری به کار رفته در متن به زیرنویس ارجاع شود.
 • کیفیت تصاویر و  جداول باید دارای کیفیت مناسب 600 dpi باشد.
 • چکیده مبسوط انگلیسی باید دارای حداقل 500 کلمه و با سایز 12 باشد.
 • مقالات برگرفته از رساله دانشجویان دکتری با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأم منتشر می‌شود. لذا استاد راهنما و یا استاد مشاور بعنوان نویسنده مسؤل  مقاله شناخته خواهند شد.
 •  پست الکترونیک نویسندگان لازم است از نوع دانشگاهی یا سازمانی باشد.
 • مسؤولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده عهده دار مقاله خواهد بود.
 • مجله پژوهش های تجربی درمهندسی عمران در رد یا قبول مقالات مختار است.
 • پس از چاپ مجله یک نسخه از مجله به هر یک از نویسندگان اهدا خواهد شد.