تأثیر اندازه ذرات خاک و ابعاد چشمه‌های ژئوگرید بر اندرکنش خاک-ژئوگرید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق آزمایش­ها با استفاده از 3 نوع خاک درشت‍دانه و 4 نوع ژئوگرید با جنس یکسان و ابعاد چشمه‌های مختلف انجام گردیده است. آزمایش‌ها با استفاده از دستگاه برش مستقیم مقیاس بزرگ انجام شد و میزان افزایش مقاومت برشی نسبت به خاک غیرمسلح اندازه­گیری شده و مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای هر خاک با دانه بندی مشخص یک چشمه با اندازه بهینه وجود دارد. همچنین برای هر خاک در یک نسبت منافذ مشخص مقاومت برشی افزایش بیشتری نسبت به سایر نسبت منافذ داشته است. تغییرات ضریب اتصال در تمامی‌حالات بررسی شد و مقادیر حداکثر و حداقل این ضریب برای هر نمونه خاک به­دست آمد که بیانگر قویترین و ضعیف­ترین پیوند خاک با ژئوگرید مربوطه است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Soil Particle Size and Reinforcement Aperture Size on the Soil–Geogrid Interaction

نویسندگان [English]

  • MahmoudReza Abdi
  • Mehrdad Etefagh
Department of Geotechnical Engineering, Faculty of Civil Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the current research, three coarse grained soils and four geo-grids of the same material but of different aperture size have been used. Experiments have been conducted using large direct shear box. Results have been employed to assess the effects of grain and aperture size on the shear strength of reinforced soils and comparing these results with the shear strength of unreinforced soils. The obtained results show that for a soil with a specific grain size distribution, there is a geo-grid with a specific aperture size which produces the maximum increase in shear strength. In addition, for each particular soil there is a specific aperture ratio that results in the highest shear strength. The maximum and the minimum interaction coefficients for all samples have been determined, which is an indication of the best and the worst soil–geogrid interaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geo-Grid
  • Shear strength
  • Interaction Coefficient
  • Dimension
  • Reinforced Soil