بررسی آماری و آزمایشگاهی مقاومت ضربه ای و میزان جذب انرژی در بتن های با مقاومت بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه مهندسی زلزله و ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری، دانشگاه صنعتی تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر یک بررسی آزمایشگاهی و آماری بر روی مقاومت ضربه‏ای و خصوصیات مکانیکی بتن دارای میکروسیلیس انجام‌شده است. سه سری بتن که به ترتیب دارای صفر، 7 و 14 درصد میکروسیلیس بودند ساخته شد. درمجموع 288 نمونه بتنی در سه گروه ساخته شد. از هر طرح اختلاط 20 نمونه مکعبی، 20 نمونه استوانه‏ای، 20 نمونه تیر کوچک و 36 نمونه دیسک کوچک به ارتفاع 64 میلیمتر و قطر 150 میلیمتر ساخته شد. از نمونه‏های مکعبی به‌منظور تعیین مقاومت فشاری، از نمونه استوانه‌های کوچک برای تعیین مقاومت کششی دونیم شدن، از تیرهای کوچک به‌منظور تعیین مقاومت خمشی و از دیسک‌های کوچک جهت تعیین مقاومت ضربه‏ای استفاده گردید. آزمایش ضربه با استفاده از روش وزنه افتان که به‌وسیله آیین‌نامه544  ACI پیشنهادشده، انجام گرفت. آنالیز آماری صورت گرفته بر روی خصوصیات مکانیکی نشان داد خصوصیات مکانیکی و مقاومت ضربه‏ای با افزودن میکروسیلیس افزایش و ضریب تغییرات کاهش داشته است. به‌عبارت‌دیگر با افزایش میزان میکروسیلیس در بتن پراکندگی بین داده‏های آماری کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Statistical Variations in Experimental Impact Resistance and Energy Absorption of High Strength Concrete

نویسندگان [English]

  • Ahmad Dalvand 1
  • Abas Sivandipour 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Department of Earthquake and Geotechnical Engineering, Faculty of Civil Engineering and Surveying, Kerman University of Technology, Kerman, Iran
چکیده [English]

Silica fume as new supplementary cement material has several effects on initial mechanical strength and long term improvement in durability. In this paper, the impact resistance and mechanical properties of concrete mixed with silica fume are statistically investigated by preparing 288 specimens in three mix designs. The silica fume replaced 0, 7 and 14% of Portland cement by weight in mixed designs. Samples were made in different shapes including twenty cube, twenty cylindrical, and thirty-six 150×64-mm discs, casting from each batch for different test purposes. Cubic and cylindrical samples were used to determine the compressive strength and prismatic specimens were tested to obtain rupturing tensile. Also, cylindrical cutting specimens were subjected to the drop-weight test following the ACI committee 544 to determine impact strength of mixed concretes. Experimental data on the mechanical properties of different mixes indicate that silica fume improves mechanical properties and impact resistance while statistical analysis done based on these experimental tests showed the reduction of coefficient of variation values. In other words, adding silica fume improves statistical dispersion of data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compressive Strength
  • First Crack Strength
  • Failure Strength
  • Impact Resistance
  • Energy absorption