بار آتش در ساختمانهای مسکونی ایران

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، شیراز، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

اساسی ترین بحث در مطالعه‌ی کاربردی آتش در مهندسی عمران، برآورد بار آتش است که متأثر از روش‌های زندگی و اقلام مصرفی می‌باشد. این مسئله با توجه به استفاده از سازه های حساس به حریق مانند سازه های چوبی تا به کنون بیشتر در کشورهایی چون هند، نیوزیلند، کانادا و فنلاند مورد توجه بوده است. در این مقاله، ضمن تعریف معیارهای مورد بررسی برای بار آتش در ایران و با نمونه‌گیری از تعدادی از منازل مسکونی در شهر شیراز، نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در رابطه با میزان بار آتش در سایر کشورها با کشورمان مقایسه شده‌است. نتایج حاصل از این تحقیق بر اساس دسته‌بندی‌های مختلف از جمله مساحت منزل مسکونی، شماره طبقه، جنسیت کاربران، کاربری فضا و غیره ارائه شده و به علاوه رابطه ای برای حدس تقریبی بار آتش در ساختمانهای مسکونی ایران ارائه شده است. بر اساس تحقیقات انجام شده بار آتش در ساختمانهای ایران به طور متوسط 8/541 مگاژول بر متر مربع می باشد که نسبت به اکثریت کشورهای جهان رقم قابل توجهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fire Load in Iran's Residential Buildings

نویسندگان [English]

  • Sina Haji Beig Tehrani 1
  • MohammadHasan Kadivar 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University of Fars Science and Research Branch, Shiraz, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The most fundamental subject in applicable studies of fire in civil engineering is to evaluate fire load, which is affected by life style and consumable objects of the users. This subject has been considered more in countries like India, New Zealand, Canada and Finland, due to usage of structures sensitive to fire, like wooden structures. In this article, while defining the criteria for fire load evaluation and sampling from a number of residential buildings in Shiraz, the results of the researches done in other countries on fire load is compared with the results achieved in our country, Iran. Meanwhile various approaches of counting burning calories of different places and different household materials are explained. The results of this research are presented in different categories like the area of the residency, story number, sexuality of the users, application of the room and etc. plus a formula for evaluation of fire load in Iranian residential buildings is provided. This Formula, named after main writer of this article, Haji Beig Tehrani, is provided based on statistical studies, using different coefficients and the average fire load of a residential building in Iran. Concluding from this research, fire load in Iranian residential buildings is 541.8 Mega joules per square meter in average which is a high value, compared to other countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat
  • Fire Load
  • Residential buildings
  • Fire Engineering