روش تجربی جهت رسیدن به یک دانه‌‌بندی مناسب برای بتن خود متراکم با استفاده از پارامترهای طبقه‌بندی خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

امروزه از بتن خود متراکم به دلیل دارا بودن خواص تازه و سخت شده مناسب، به صورت انبوه در پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود. این خصوصیات به پارامترهای متعددی از قبیل ترکیب و میزان خمیر سیمانی، میزان حجم سنگ­دانه، دانه ‌بندی سنگ­دانه و عوامل دیگر وابسته است. در این بین سنگ­دانه‌ها به عنوان مصالحی ارزان می‌توانند در تأمین خواص مورد نیاز بتن خودمتراکم تأثیر قابل توجهی داشته باشند. از آنجا که افزایش مقدار مصالح سنگی در بتن سبب کاهش میزان خمیر سیمان مصرفی جهت پرکردن فضای خالی سنگ­دانه‌ها می‌شود، لذا در این مقاله هدف، دست­یابی به دانه‌­بندی مناسب با کمترین فضای خالی با استفاده از ارزیابی فاکتور تراکم و تأثیر آن روی خواص بتن خود متراکم و همچنین با استفاده از روابط کاربردی ضریب یک­نواختی و ضریب انحناء در مکانیک خاک، است. نتایج نشان می‌دهد که رابطه منطقی‌ای بین ضریب انحناء، ضریب یک­نواختی و میزان فضای خالی در مصالح سنگی وجود دارد. در ادامه به بررسی اثر فاکتور تراکم بر خصوصیات تازه و سخت شده بتن خود متراکم پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Empirical Method for Achieving Appropriate Aggregates Grading for Self-Consolidating Concrete by using Soil Classifying Parameters

نویسندگان [English]

  • Farhang Farrokhi
  • Amir Bagheri
  • Jamshid Baghdadi
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Recently, self-compacted concrete (SCC) is extensively used in civil projects because of their special fresh and hardened properties. These properties result from numerous parameters such as the paste content, the chemical composition of paste, the aggregate volume and aggregate grading. Although aggregates are inexpensive material but they can play an important role in concrete production. An increase in the proportion of aggregate particles  directly result in decreasing cement paste content that is commonly used in filling up the voids and therefore, promote the efficiency of concrete particularly its mechanical strength and durability. This work attempts to introduce a method for approaching the proper aggregate grading with lesser void volume, by determining the influence of packing density of aggregates on the properties of SCC and by using uniformity coefficient together with coefficient of gradation in soil mechanics. The obtained results indicate that there is a logic correlation between packing density, uniformity coefficient, coefficient of gradation and void volume. Also, the results verify the effect of aggregate packing density on fresh and hardened properties of SCC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Packing Density
  • Aggregates Grading
  • Uniformity Coefficient
  • Coefficient of Gradation
  • Self-Consolidating Concrete