بررسی آزمایشگاهی مقاطع مستطیل شکل بتنی تقویت شده با GFRP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه سازه و زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

با مطالعه رفتار سازه های بتنی مشخص می شود عوامل متعددی نظیر اشتباهات طراحی و محاسبه و عدم اجرای مناسب و تغییر آیین نامه های ساختمانی و تغییر کاربری سازه و .... سبب ارزیابی و بازنگری مجدد طرح و سازه می گردد تا در صورت لزوم بهسازی و تقویت شود. در این مقاله با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی تاثیر مسقیم محصور کنندگی خارجی GFRPجهت تعیین معیارهایی برای تعیین طراحی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه های موجود و همچنین ساخت و ساز های جدید مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .در این تحقیق نمونه های مربع-مستطیل بتنی مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج نشان می دهدکه نمونه با 1 لایه نوار تقویت نسبت به نمونه شاهد 27% افزایش مقاومت داشته است ونمونه با 2 لایه نوارتقویت 46% افزایش مقاومت نسبت به نمونه شاهد داشته ونمونه با 3 لایه نوارتقویت 59% افزایش مقاومت نسبت به نمونه شاهد و همینطورنمونه با 4 لایه نوارتقویت 69% افزایش مقاومت نسبت به نمونه شاهد داشته است وبا افزایش تعداد لایه نوار تقویت شکل پذیری نمونه ها افزایش پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Rectangular Concrete Sections Confined with GFRP

نویسندگان [English]

  • S.Mohammad Reza Mortazavi
  • Behrouz Zaeimdar
  • Kamran Nasiri
Department of Structures and Earthquakes, Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

By studying the behavior of concrete structures, several factors such as design and calculation mistakes, and the lack of proper implementation and changes in building regulations and changes in structural structures, etc., will result in the evaluation and re-evaluation of the design and construction, in order to improve it if necessary. In this paper, using experimental studies, GFRP has been studied to determine the criteria for determining the design of seismic rehabilitation and improvement of existing structures as well as new constructions. In this study rectangular Concrete has been tested. The results show that the sample with 1 layer of GFRP was 27% stronger than the control sample, and the sample with 2 layers of GFRP had a 46% increase in strength to the control sample, and the specimen strength with 3 layers of GFRP increased by 59% with respect to the control sample and also specimen with 4 layers of GFRP have a 69% increase in strength to the control sample, and with increasing number of layers , the ductility of the specimen increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concrete rehabiliation
  • GFRP
  • confinement
  • concrete column
  • experimental investigation