مطالعات آزمایشگاهی تأثیر میکروسیلیس بر دوغاب تزریق در روش طاق چتری (مطالعه موردی خط 4 مترو تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

از مهم­ترین مسائل حفاری تونل­های کم عمق در زمین­های نرم نواحی شهری مساله­ی نشست زمین و تأثیر آن بر سازه و تأسیسات شهری مجاور می­باشد، اثرات وارده به گستره­ پروفیل نشست سطحی و میزان آن وابسته است. این شرایط در ایستگاه بیمه (A4-2)  خط 4 مترو تهران به وضوح قابل مشاهده است. یکی از روش­های نگهدارنده تونل در چنین مناطقی  استفاده از روش طاق چتری به عنوان یک روش پیش­ نگهدارنده می­باشد. با توجه به شعاع کم تزریق در روش طاق چتری و حجم گروت تزریق شده و شیوه اجرای آن در تونل یک محیط همگن دوغاب و خاک در اطراف تونل متصور خواهد بود. به منظور انجام مطالعات آزمایشگاهی از خاک محل نمونه برداری شده و با مشخصه­های خاک درجا اقدام به ساخت نمونه­هایی گردید. با انجام آزمایش­های مقاومت برشی و فشاری براساس استانداردهای ASTMپارامترهای مقاومت از جمله برش در نمونه­های خاک محصور با دوغاب در درصدهای متفاوت میکروسیلیس تعیین گردید. نتایج به دست آمده به صورت جداول و اشکال ارائه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Results of the Effect of Silica Fume on Grout Injection in Umbrella Arch Method, Case Study: Tehran Metro Line 4

نویسندگان [English]

  • Asghar Laderian
  • Hamed Moradnejad
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

The most important problem in shallow tunnels excavated in soft ground of the urban areas is the surface settlement and its effect on the adjacent structures and facilities of the city, depending on the effects of the range of surface settlement profiles. This feature is clearly visible in Bimeh Station (A4-2) Line 4 of Tehran Metro. One method of supporting tunnel in this circumstance is using the umbrella arch method such as a pre-supporting. Due to the small radius and volume of grout injected into the umbrella arch method and manner of its implementation in field, a homogeneous area containing slurry and soil can be build up around the tunnel. To conduct laboratory studies, soil sampling and in-situ soil characteristics is used to achieve sample preparation. Shear and compressive strength tests were carried out according to the ASTM standards. The shear strength parameters of the soil samples (containing various percentages of silica in the slurry) were determined. The results are presented in tables and figures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Injection
  • Umbrella Arch Method
  • Silica fume
  • Tehran Metro
  • Resistant Parameters