ارزیابی اثر میان‏قاب بنایی در آسیب‏پذیری قاب‏های بتن مسلح تحت بار ناشی از انفجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

در این مقاله اثر میان‏قاب‎‏ با مصالح بنایی بر میزان آسیب‏پذیری قاب‏ بتن مسلح تحت اثرات ناشی از انفجار داخلی بررسی شده است. به این منظور تعدادی قاب خمشی بتن مسلح سه بعدی دارای میان‏قاب که براساس آیین‏نامه  بتن ایران طرح شده‏اند، تحت بار فشار ناشی از انفجار داخلی قرار گرفته و توسط نرم افزار ABAQUS تحلیل و بررسی شده‎اند. در مدل‏سازی رفتار پلاستیک برای بتن و آرماتورهای قاب بتن مسلح در نظر گرفته شده است. میان‏قاب‏های بنایی با استفاده از تئوری همگن‏سازی به صورت المان پیوسته و با رفتار الاستیک فرض شده‏اند. نتایج حاصل نشان‏ دهنده‏ این است که میان‏قاب بنایی در سختی، تغییر مکان جانبی و در نتیجه میزان آسیب قاب‏های بتن مسلح اثر بسزایی دارد و صرف نظر کردن از آن در تحلیل دینامیکی ساختمان‏های بتن مسلح تحت بار ناشی از انفجار داخلی، منجر به نتایج اشتباه می‎گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Masonry Infill Effect on Damage RC Frames Subjected to Blast Loading

نویسندگان [English]

  • Elham Rezaee
  • Ali AliPour
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Yasuj University, Iran
چکیده [English]

In this study the effect of infill masonry on vulnerability of reinforced concrete frames subjected to internal blast loading is investigated. To do so, several 3D reinforced concrete frames with infill which have been designed based on the Iran Concrete Code are subjected to internal blast loading and analyzed using finite element commercial software ABAQUS. Reinforced concrete is assumed to be plastic in behavior while elastic behavior is taken for infill masonry. The infill is modeled as continuum elements using homogenizing theory. It is found that infill masonry effect on the stiffness and elasticity of reinforced concrete frames so neglecting this effect loads to unrealistic assessment of dynamic analysis of in filled RC frames subjected to internal blast loading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RC frame
  • Masonry Infill
  • Blast Loading
  • Continuum Model
  • Damage Indicator