مشخصات بتن حاوی سنگدانه ریزدانه آسفالت بازیافتی و دوده سیلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، معماری و مکانیک، دانشگاه شهاب دانش قم، قم، ایران

2 مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان نانو بتن امین، قم، ایران

3 مدیر کنترل کیفیت شرکت دانش بنیان نانو بتن امین، قم، ایران

چکیده

استفاده از بتن معمولی با توجه به آلودگی های ناشی از تولید سیمان مشکلات زیست محیطی فراوانی را به دنبال دارد. از طرفی آسفالت ضایعاتی ناشی از تخریب راه ها، بخش بزرگی از مواد زائد و نخاله ها را تشکیل می دهد. این مقاله نتایج آزمایش های تجربی، در مورد تاثیر جایگزینی جایگزینی آسفالت بازیافتی (Recycled Asphalt Pavement) با سنگدانه (ریز دانه) و سیمان با دوده سیلیسی را مورد بررسی قرار می دهد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سطوح جایگزینی آسفالت بازیافتی و دوده سیلیسی بر مقاومت بتن می باشد. این آزمایش بر روی مخلوط بتنی با مقاومت فشاری مشخصه 40 مگاپاسکال انجام شده است. درصد جایگزینی آسفالت بازیافتی با سنگدانه 10 و 15 درصد و درصد جایگزینی دوده سیلیسی با سیمان در این تحقیق 6 درصد می باشد. نتایج این آزمایش نشان می دهد که افزودن دوده سیلیسی به بتن باعث بهبود خواص مقاومتی بتن می شود و در مقابل استفاده از آسفالت بازیافتی باعث کاهش مقاومت بتن شده، و استفاده توام این دو ماده باعث بهبود خواص مکانیکی بتن سه جزئی حاوی میکروسیلیس و سنگدانه آسفالت بازیافتی نسبت به بتن شاهد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mechanical Properties of Concrete with Recycled Asphalt Pavement and Silica Fume

نویسندگان [English]

  • Marzieh Soltani 1
  • Mahdi Arezomandi 1
  • Mojtaba Hai Mahdi 2
  • Mohamad Ali Yaghoubi 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Mechanics, Shahab Danesh University of Qom, Qom, Iran
2 Director of Research and Development Unit of Knowledge Base of Nano Beton Amin Concrete Co., Qom, Iran
3 Director of Quality Control at Amin Nanotechnology Co., Qom, Iran
چکیده [English]

Recently, there has been an increasing trend toward the use of sustainable materials. Sustainability helps the environment by reducing the consumption of non-renewable natural resources. Concrete – the second most consumed material in the world after water – uses a significant amount of non-renewable resources. As a result, an experimental investigation was conducted to study the hardened properties of concrete constructed with 10% and 15% Recycled Asphalt Pavement (RAP) fine aggregate  as well as 6% silica fume. This experimental program consisted of six mix designs. The hardened properties of concrete were compared with the provisions of the international design codes (U.S., Australia, Canada, Europe, and Japan) and previous researchers’ suggested equations as well as a database of conventional concrete. Results of this study show that the RAP mixes test results fall within the 95% confidence interval of a nonlinear regression curve fit of the conventional concrete splitting tensile test database. Furthermore, application of the RAP in  mix designs, decreases the compressive strengths around 25% and splitting tensile strength up to 30%. To overcome inferior hardened properties of RAP mixes, silica fume (6%) has been added to the RAP mixes. Results of the mixes including both RAP and silica fume show comparable hardened properties (both compressive and splitting tensile strength) with conventional concrete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recycled asphalt pavement
  • RAP
  • Conventional Concrete
  • Hardened properties
  • Experimental study