بررسی مقاومت درجای پوشش بتنی کانال انتقال آب قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

استفاده از پوشش کانال ها با هدف افزایش مقاومت دیواره های خاکی آنها در مقابل آب شستگی، کاهش نفوذ و سایر تلفات آب به منظور افزایش راندمان انتقال آب یک امر ضروری است. از آنجایی که ارزان ترین پوشش ها نیز هزینه قابل توجهی در بردارند، انتخاب نوع پوشش باید با دقت زیادی صورت گیرد. یکی از پوشش های معمول کانال های انتقال آب پوشش بتنی است. در بررسی کانال‌ها، نوع آن، مقاومت پوشش کانال بتنی از جمله موارد مهمی محسوب می‌شوند که برای به کار گیری کانال باید مورد توجه قرار گیرند. به همین دلیل، مطالعاتی برای بررسی کیفیت بتن کانال انجام گرفته است. با استفاده از روش درجای پیچش، مقاومت پوشش بتن کانال های انتقال آب در استان قزوین اندازه گیری شده و در این مقاله ارائه شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که پوشش های ساخته شده با عمر 40 سال، با مقاومت 14 تا 34 مگاپاسکال می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Assessment of In-Situ Strength Linned Concrete of Qazvin Irrigation Canal Using Twist-off Method

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Naderi
  • Farahane Mohammadi
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Using  channels cover to  increase  the  strength of  soil walls against permeability, decreasing out wash  and other water losses, are the main purposes for improving the water transmitting efficiency. Because  the covers are expensive, their application for channels  must be taken under  great accuracy. Lining by concrete is one of the most common method in water transmission canals. This type of lining/cover has been investigated by many researchers. This study aims to determine the in-situ strength of concrete cover for Qazvin irrigation water transmitting canal. The strength was evaluated by using twist-off method. The method is partially-destructive manner which is fast, cost effective, accurate, simple and applicable for all kinds of horizontal and vertical concrete surfaces. The results of this research show that  the covers are 40-year old with in-situ strength of 14-34 MPa. The concrete cover locates under water level and  is exposed to wetting and drying, frequent freezing and thawing and permanent corrosion. The concrete cover is also  under the sulphide and chloride  attacks, strongly. . After twist-off test, The concrete covers  with insufficient strength were replaced after twisting-off test.. Hence, the new concrete cover has the ability to resist  against physical and chemical damages. To increase the efficiency of transported water, it is recommended that the concrete covers of conveys, to the cement content of designs, the w/c ratio, the aggregate size, the additives (e.g. pozzolan),  performing  condition and curing, all must be taken in  consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation
  • Water transfer canal
  • Canal lining
  • Strength
  • Twisting method