بررسی مشخصات مکانیکی رویه‎ها‌ی رنگی حاوی اکسیدهای فلزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

چکیده

رنگ در مصالح موجب ایجاد تنوع ظاهری و افزایش توان معماری در اجرای سازه می‌گردد. هدف از طراحی مصالح رنگی، ایجاد نما و ظاهری متنوع با حفظ مشخصات مکانیکی مصالح است. در این تحقیق به بررسی مشخصات رویه‌های رنگی آسفالتی و بتنی پرداخته می‌شود. برای بررسی رفتار رویه‌های رنگی از افزودنی‌های مختلفی (اکسید آهن، اکسید کروم) استفاده گردید. اکسید فلزی با نسبت 0% ، 0.25% ، 0.5% و 0.75% وزنی به قیر و سیمان افزوده شده و 80 نمونه با ابعاد 2*10*20 سانتیمتری تهیه گردید. نمونه‌ها در سن 7 روزه تحت آزمایشات خمش سه نقطه و لوس‌آنجلس قرار گرفتند. نتایج برای تعیین مقاومت رویه و همچنین تاثیر یخ زدگی در دماهای 23 و 18- مورد مقایسه قرار گرفتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که درصد اکسید آهن دو و سه ظرفیتی در هر دو نوع رویه آسفالتی و بتنی مقاومت خمشی و فشاری را افزایش می‌دهد. همچنین آزمایش لوس‌آنجلس نشان می‌دهد که افزودن اکسید آهن موجب تردتر شدن رفتار رویه‌ها می‌گردد. البته افزودن هرچه بیشتر نسبت اکسیدهای فلزی، تردی مصالح رویه آسفالتی و بتنی را به همراه دارد. تغییر شکل در رویه‌های آسفالتی و بتنی نشان می­دهد که کرنش ماکزیمم با افزایش مقدار پودر فلز افزایش داشته و این افزایش با در نظر گرفتن تغییرات موجود در لنگر ماکزیمم، رابطه خطی ایجاد می کند. تاثیر کاهش دما به صورتی است که از مقدار شدت تغییرات می‌کاهد. البته تاثیر کاهش دما بر رویه‌های آسفالتی بیشتر از رویه‌های بتنی است.نتایج نشان می‌دهد که، مقدار تغییر شکل در مرکز رویه آسفالتی بسیار وابسته به تغییرات دما بوده و تا حدود 50 % از تغییر شکل‌ها در رویه بدون پودر فلز روی می‌دهد. افزودن پودر فلز موجب افزایش مقدار ریزدانه در ترکیب مخلوط آسفالتی شده و موجب تغییر مقدار انحنا در مرکز نمونه می گردد. البته این تغییرات با کاهش توان تحمل رویه همراه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mechanical Properties of Colored Pavement Containing Metal Oxides

نویسندگان [English]

  • Hamoon Fathi 1
  • Kiyanoosh Fardin Tala 2
  • Sina Hoseini 2
  • Saeed Amiri 1
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran
2 Young and Elite Researchers Club, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The color of materials causes surface varieties leading to increase the architectural power in structure performance. The colored materials create different view keeping mechanical features of the materials. This study aims to investigate the features of asphalt and concrete colored pavement, hence different additives such as iron oxide and chromium oxide are used to analyze the behavior of colored covers. Metal oxides were added to bitumen and cement in the ratios of 25, 50 and 75 wt%, leading to make a total of 70 samples of 20×10×20 cm in dimension. After 7 days curing, samples were tested by three-point bending and Los Angles methods. The obtained results for pavement strength and freezing effects at -18 0C and -23 0C were carefully analyzed. The findings reveal that the amount of bivalent and trivalent iron oxides added to asphalt and concrete pavements, increases its bending and compressive strengths. Furthermore, the result of Los Angeles experiment shows that the addition of iron oxide, crisps the behavior of covers. Collectively, the more metal oxides are added, the more crisp in asphalt and concrete pavement will be produced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asphalt cover
  • Colored asphalt
  • Metal oxide
  • Bending strength
  • Shear strength