بررسی زیست محیطی سفره های آب زیرزمینی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران و محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

میدان‌گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین میدان‌های‌گازی جهان به حساب می‌آید. آلودگی ناشی از تولید و انتقال مواد شیمیایی گوناگون قشر سطحی آبرفت‌ها را آلوده می‌کند که به همراه نفوذ ریزش‌های آسمانی و یا رواناب‌های سطحی به سفره‌های آب زیرزمینی منطقه می‌رسد. علاوه بر این بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی منطقه در چند سال گذشته، به علت تقاضای روزافزون به آب شرب و نیاز طرح‌های عمرانی، افزایش چشمگیری یافته‌است. این پژوهش به بررسی زیست‌محیطی سفره‌های آب زیرزمینی منطقه پرداخته و راهکارهای مقابله با افت سطح آب و آلودگی‌های موجود را با تهیه نقشه هم‌ژرفا، هم‌سولفات، هم‌کلر، هم‌نمک، هم‌سختی و قابلیت هدایت الکتریکی آب زیرزمینی منطقه پارس، ارائه نموده‌است. نتایج نشان می‌دهد آلودگی خاک منطقه با فلزات سنگین یک مشکل جدی و در حال گسترش است، که در آینده آبخوان‌های منطقه را تحت تأثیر قرارخواهدداد. همچنین مقدار تغذیه آبخوان‌های دشت عسلویه حدود 5/4 میلیون متر مکعب در سال است که در شرایط کنونی بیش از 3 میلیون متر مکعب آن بصورت غیراصولی برداشت می‌شود. ضریب ذخیره بادزن‌های آبرفتی حدود 5 درصد، در دشت سیلابی حدود یک درصد و در سایر نقاط کمتر از یک درصد است بنابراین امکان ذخیره آبخوان‌های منطقه کم است و نمی‌توان حجم قابل ملاحظه‌ای آب در این آبخوان‌ها ذخیره و یا از آن‌ها برداشت نمود. نیازهای آبی منطقه در آینده از منابع آب بیرون منطقه تأمین خواهدشد، ولی اجرای این کار به زمان زیادی نیاز دارد. در این دوره باید نیازهای آبی منطقه از این منابع آب زیرزمینی تأمین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Assessment of Aquifers in Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Parvin Nia
  • Khatere Ahmadi
Department of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Yasuj University, Yasuj, Iran
چکیده [English]

South Pars gas reservoir is considered one of the largest gas fields in the world. The present study in PSEEZ that surveyed the environmental groundwater aquifers and strategies to deal with, draw down of water and increasing impurities through mapping of isobaths, isosulfate, isochlorine, isosalt, hardness and electrical conductivity contours. Results indicate that the soil is contaminated with heavy elements, progressing serious growing problems that can strongly affect the aquifers of pars region in the near future. Furthermore, aquifer recharge in Assaluyeh Plain is approximately 4.5 million cube meters per a year in which currently more than 3 (million m3/year) is not essentially gathered. Specific storage of alluvial fan deposits of about 5%, one percent of the flood plain and in other regional is less than one percent, so the capability storage of aquifers is low and cannot save a considerable amount of water, or discharge from the aquifer. Future water resources requirements will be provided from outside of the region, but it will take a long time for implementation. In this period, water necessities must be supplied from such aquifers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • region
  • Recharge
  • Draw down
  • Heavy metals
  • Surface runoff