مطالعه آزمایشگاهی اثر افزودنی‌های روان‌کننده و ضدیخ بر بهبود مشخصات مقاومتی و رسانایی هیدرولیکی بتن متخلخل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، بروجرد، ایران

2 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

بتن متخلخل نوع خاصی از بتن با تخلخل بالاست که یکی از عمده‌ترین کاربردهای آن در روسازی‌ می‌باشد. بطور معمول بتن متخلخل فاقد مصالح ریزدانه بوده که با ماتریس سیمانی، مصالح درشت‌دانه به هم چسبانده به طوری که فضاهایی خالی بین مصالح ایجاد می‌شود. استفاده از افزودنی‌ها همچون روان‌کننده جهت تامین بهتر مشخصات مورد نظر به‌خصوص مقاومت بتن می‌تواند مفید واقع شود. بتن متخلخل باید طوری طراحی شود که در سیکل ذوب و یخ‌های متوالی زود تخریب نشده، و بتواند با دوام مطلوب آب را از خود عبور دهد. در این پژوهش در شش طرح‌ اختلاط شامل سه دانه‌بندی سنگدانه در دو نسبت آب به سیمان(W/C) و سنگدانه به سیمان(G/C) نمونه‌های بتن متخلخل معمولی و حاوی افزودنی‌های روان‌کننده و ضدیخ تولید شده است. نتایج حاصل از اندازه-گیری کارایی، چگالی، تخلخل و مقاومت فشاری 7 روزه و 28 روزه گزارش شده ‌است. به طور خلاصه طبق نتایج بررسی شده در سه نوع دانه‌بندی و افزودنی‌های مصرفی به طور میانگین در سه نوع دانه‌بندی با افزودن روان‌کننده به بتن، میانگین مقاومت فشاری آن حدود ‌11درصد افزایش، تخلخل آن حدود 6‌ درصد کاهش و با افزودن ضدیخ در بتن حدودا 4‌ درصد افزایش مقاومت و 1‌درصد کاهش تخلخل حاصل شده‌ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of superplasticizer and antifreeze additives on strength and permeability properties of pervious concrete based on experiments

نویسندگان [English]

  • Hamid Masaeli 1
  • Shayan Khosravi 2
  • Hossein Choobkar 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ayatollah Al-Azimi University of Boroujerdi, Boroujerd, Iran
2 International Institute of Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Pervious concrete being a particular type of high porosity concrete, is mainly used for pavement purposes. Pervious concrete is usually free of fine aggregates and the coarse aggregates are only coated by the cement matrix. The use of additives including superplasticizer and the consequent effects on engineering characteristics of pervious concrete is outlined in this study. The pervious concrete should be designed in such a way to resist against deterioration during the freezing and thawing cycles, while keeping the permeability index within reasonable limits. In this study, six sets of pervious concrete samples including three granular aggregates in both water to cement (W/C) and aggregate to cement (G/C) of typical pervious concrete samples containing lubricating additives and antifreeze. It was produced by measuring the efficiency, density, porosity and compressive strength in two main characteristics of this concrete, namely compressive strength and porosity, to the following results. According to the results of the study, the compressive strength of the pervious concrete was increased by about 9 MPa, and the porosity decreased at most by 15%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pervious concrete
  • Compressive Strength
  • Permeability
  • Additives
  • Superplasticizer