دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مطالعه آزمایشگاهی خاک های منطقه جنوب غربی شهر میبد از نظر واگرایی و رمبندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1396

فاطمه دهستانی مهرجردی؛ حمید مهرنهاد؛ محمد اخوان قالیباف


2. بررسی کارایی روش های ارزیابی خسارات ناشی از زلزله با استفاده از تصاویر فضایی (بررسی موردی: زمین لرزه سرپل ذهاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

حسن اعلی؛ علیرضا شریفی؛ عباس مالیان


3. بررسی تغییرات سطح ارتفاعی آب دریاچه ارومیه با استفاده از داده های ماهواره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1398

فرزاد حاج محمود عطار؛ علیرضا شریفی


4. مکان یابی تأسیسات نظامی با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعة موردی: استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1398

فرهاد حسینعلی؛ پدرام ناظری


5. کاربرد تصاویر پهپاد در محاسبه مدل رقومی ارتفاعی زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

محمد حسینقلی زاده؛ مسعود شیرازیان