تعداد مقالات ارسال شده:  146

تعداد مقالات رد شده:  89

تعداد مقالات پذیرفته شده:  38

درصد پذیرش: 26 

 

 

نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران با صاحب امتیازی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی افتخار دارد که بتواند دستاوردهای علمی- پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته‌ای در اختیار علاقه‌مندان به امر پژوهش در تمامی زمینه‌های مهندسی عمران و نقشه برداری قرار دهد.

 

مجوز انتشار این نشریه علمی در سال 1391 بر اساس مصوبه شماره 12856/91 مورخ 2/5/91  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است و تلاش این نشریه اخذ مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری می باشد. این نشریه به صورت دوفصلنامه به زبان فارسی به چاپ خواهد ‌رسید لیکن با توجه به حجم مقالات دریافتی امید است بتوان آن را به صورت منظم در هر فصل و به زبان انگلیسی نیز منتشر کرد.

 

اعضای هیات تحریریه نشریه مصمم هستند که فرآیند مکاتبات و داوری مقالات به نحوی صورت گیرد که در مدت شش ماه چاپ یا عدم چاپ مقالات با اطلاع نویسندگان محترم برسد.

 

به منظور تسهیل در دریافت مقالات، انجام داوری و پیگیری های بعدی، نویسندگان محترم بایستی ضمن ثبت نام در پایگاه نشریه، مقالات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند.

 

<< نویسنده مسئول و ارسال کننده مقاله باید عضو هیات علمی باشد >>

شماره جاری: دوره 4، بهار و تابستان 96 - شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-71 

1. بهبود خاصیت عایق‌بندی اندود کاهگل با استفاده از بنتونیت و کائولن میکرونیزه

صفحه 1-17

مسعود باتر؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ حسین احمدی؛ رحمت اله عمادی


3. مطالعه آزمایشگاهی دوام بتن حاوی شیشه ریزدانه بازیافتی و دوده سیلیسی

صفحه 29-40

مسعود سعادت خوش؛ مهدی آرزومندی؛ سیمین طاهرزاده؛ مجتبی حاجی مهدی


4. بررسی آزمایشگاهی مقاطع مستطیل شکل بتنی تقویت شده با GFRP

صفحه 41-48

سیدمحمدرضا مرتضوی؛ بهروز زعیم دار؛ کامران نصیری


6. راستی آزمایی روابط مشخصات مکانیکی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن پرمقاومت

صفحه 61-71

سید مرتضی موسوی بفروئی؛ مهدی آرزومندی؛ مسعود سعادت خوش؛ ابولفضل آرزومند


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2345-5292
شاپا الکترونیکی
2588-5340

بانک ها و نمایه نامه ها