دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مطالعه آزمایشگاهی خاک های منطقه جنوب غربی شهر میبد از نظر واگرایی و رمبندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1396

فاطمه دهستانی مهرجردی؛ حمید مهرنهاد؛ محمد اخوان قالیباف


2. بررسی کارایی روش های ارزیابی خسارات ناشی از زلزله با استفاده از تصاویر فضایی (بررسی موردی: زمین لرزه سرپل ذهاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

حسن اعلی؛ علیرضا شریفی؛ عباس مالیان


3. بررسی تغییرات سطح ارتفاعی آب دریاچه ارومیه با استفاده از داده های ماهواره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1398

فرزاد حاج محمود عطار؛ علیرضا شریفی


4. مکان یابی تأسیسات نظامی با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعة موردی: استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1398

فرهاد حسینعلی؛ پدرام ناظری


5. کاربرد تصاویر پهپاد در محاسبه مدل رقومی ارتفاعی زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

محمد حسینقلی زاده؛ مسعود شیرازیان


6. طبقه بندی راه های شهری مبتنی بر ادغام در سطح تصمیمات داده های نوری و راداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

فاطمه طبیب محمودی؛ محدثه لزری زارع


7. بررسی پارامترهای موثر بر بهسازی خاک به روش بیولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

مرتضی خالقی؛ نادر شریعتمداری؛ شبنم میانجی؛ محمد فولادی