نمایه نویسندگان

آ

 • آذری، مرتضی برآورد میزان تورم پذیری خاک‌های رسی با خاصیت خمیری زیاد [دوره 3، پاییز و زمستان 95، 1395، صفحه 117-128]
 • آرزومند، ابولفضل راستی آزمایی روابط مشخصات مکانیکی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن پرمقاومت [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 61-71]
 • آرزومندی، مهدی مشخصات بتن حاوی سنگدانه ریزدانه آسفالت بازیافتی و دوده سیلیسی [دوره 3، پاییز و زمستان 95، 1395، صفحه 129-142]
 • آرزومندی، مهدی مطالعه آزمایشگاهی دوام بتن حاوی شیشه ریزدانه بازیافتی و دوده سیلیسی [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 29-40]
 • آرزومندی، مهدی راستی آزمایی روابط مشخصات مکانیکی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن پرمقاومت [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 61-71]

ا

 • ابراهیم نژادیان، حمزه مقاومت جریان و توزیع سرعت در کانال‌ها با مقاطع مثلثی شکل [دوره 2، بهار و تابستان 94، 1394، صفحه 55-66]
 • ابطحی، سید مهدی بررسی آزمایشگاهی سختی و نشست بستر ماسهای مسلح شده با شرایط پاکت نرم تحت پی مستطیلی [دوره 2، پاییز و زمستان 94، 1394، صفحه 89-98]
 • اتفاق، مهرداد تأثیر اندازه ذرات خاک و ابعاد چشمه‌های ژئوگرید بر اندرکنش خاک-ژئوگرید [دوره 1، بهار و تابستان 93، 1393، صفحه 57-64]
 • احمدی، حسین بهبود خاصیت عایق‌بندی اندود کاهگل با استفاده از بنتونیت و کائولن میکرونیزه [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 1-17]
 • احمدی، خاطره بررسی زیست محیطی سفره های آب زیرزمینی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 11-27]
 • احمدی، محمدمهدی بررسی اثر تغییرات درجه pH شیرابه بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک رس کائولینیت در حضور بنتونیت [دوره 2، بهار و تابستان 94، 1394، صفحه 25-33]
 • اخوان قالیباف، محمد مطالعه آزمایشگاهی خاک های منطقه جنوب غربی شهر میبد از نظر واگرایی و رمبندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اژدری مقدم، مهدی عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی با قوس در پلان و دیواره متقارب [دوره 1، پاییز و زمستان 93، 1393، صفحه 81-88]
 • اعلی، حسن بررسی کارایی روش های ارزیابی خسارات ناشی از زلزله با استفاده از تصاویر فضایی (بررسی موردی: زمین لرزه سرپل ذهاب) [دوره 4، پاییز و زمستان 96 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 73-84]
 • افتخاری، مرتضی مدیریت سیلاب در حوضه آبریز رودخانه کن با رویکرد شبیه‌سازی و بهینه سازی [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 73-89]
 • افشون، رسول بررسی آزمایشگاهی سختی و نشست بستر ماسهای مسلح شده با شرایط پاکت نرم تحت پی مستطیلی [دوره 2، پاییز و زمستان 94، 1394، صفحه 89-98]
 • اکبری، جلال ارزیابی اثر الیاف‌های فولادی و شیشه‌ای بر خواص مکانیکی بتن [دوره 2، پاییز و زمستان 94، 1394، صفحه 121-131]
 • اکبری، غلامحسین سنجش قیاسی پارامترهای مؤثر بر حرکت موج سیلاب از طریق مشاهدات میدانی و آزمایش‌های عددی [دوره 1، بهار و تابستان 93، 1393، صفحه 1-13]
 • امیری، سعید بررسی مشخصات مکانیکی رویه‎ها‌ی رنگی حاوی اکسیدهای فلزی [دوره 3، پاییز و زمستان 95، 1395، صفحه 91-102]

ب

 • بابادی عکاشه، وحید مطالعه آزمایشگاهی تأثیر عیار سیمان، حداکثر اندازه سنگدانه و کاربرد میکروسیلیس بر روی نفوذپذیری بتن غلتکی [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 19-28]
 • باتر، مسعود بهبود خاصیت عایق‌بندی اندود کاهگل با استفاده از بنتونیت و کائولن میکرونیزه [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 1-17]
 • باقری، امیر روش تجربی جهت رسیدن به یک دانه‌‌بندی مناسب برای بتن خود متراکم با استفاده از پارامترهای طبقه‌بندی خاک [دوره 2، پاییز و زمستان 94، 1394، صفحه 67-75]
 • براتی، رضا سنجش قیاسی پارامترهای مؤثر بر حرکت موج سیلاب از طریق مشاهدات میدانی و آزمایش‌های عددی [دوره 1، بهار و تابستان 93، 1393، صفحه 1-13]
 • بری دیزج، امیر عملکرد ژئوگریدهای‌کربنی در بهبود خستگی و کاهش کرنش‌های کششی روساز‍ی‍های انعطاف‌پذیر براساس مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی [دوره 1، بهار و تابستان 93، 1393، صفحه 21-28]
 • برقبانی، پیمان بررسی رفتار خستگی قیر اصلاح شده با نانورس و نانوآهک هیدراته با استفاده از آزمایش جاروب دامنه خطی (LAS) [دوره 1، پاییز و زمستان 93، 1393، صفحه 65-71]
 • برنجیان، جواد پیش‌بینی مشخصات سخت شده بتن خودتراکم الیافی به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 1، پاییز و زمستان 93، 1393، صفحه 89-99]
 • بغدادی، جمشید روش تجربی جهت رسیدن به یک دانه‌‌بندی مناسب برای بتن خود متراکم با استفاده از پارامترهای طبقه‌بندی خاک [دوره 2، پاییز و زمستان 94، 1394، صفحه 67-75]
 • بهشتی، علی اصغر بررسی آزمایشگاهی آبشستگی خاک حول پایه‌های مرکب پل [دوره 2، بهار و تابستان 94، 1394، صفحه 47-55]

پ

 • پروین نیا، محمد بررسی زیست محیطی سفره های آب زیرزمینی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 11-27]

ت

 • تائبی، وحید تغییرات حدود پلاستیک خاک رس تثبیت شده با آهک [دوره 2، بهار و تابستان 94، 1394، صفحه 1-14]
 • ترکمان، غلامرضا ارزیابی عملکرد روش ANFIS و مدل درختی M5 در مدل سازی ضریب دبی سرریز کرامپ [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 51-61]
 • توکلی، داود تولید بتن پر مقاومت بر مبنای بتن پودری واکنش‌پذیر اصلاح شده [دوره 2، پاییز و زمستان 94، 1394، صفحه 111-120]
 • توکلی، شیوا بررسی خواص مکانیکی و جذب آب بتن‌های با مقاومت بالا حاوی نانوسیلیس، میکروسیلیس، متاکائولن و پودر شیشه [دوره 2، پاییز و زمستان 94، 1394، صفحه 77-87]

ج

 • جعفرزاده، فردین تاثیر نسبت دفن‌شدگی پی‌های سطحی در پاسخ دینامیکی آنها به ارتعاش افقی ماشین‌آلات [دوره 1، بهار و تابستان 93، 1393، صفحه 15-20]
 • جوادی، فاطمه مدیریت سیلاب در حوضه آبریز رودخانه کن با رویکرد شبیه‌سازی و بهینه سازی [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 73-89]

چ

 • چوبکار، حسین مطالعه آزمایشگاهی اثر افزودنی‌های روان‌کننده و ضدیخ بر بهبود مشخصات مقاومتی و رسانایی هیدرولیکی بتن متخلخل [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 49-60]

ح

 • حاجی بیگ تهرانی، سینا بار آتش در ساختمانهای مسکونی ایران [دوره 2، پاییز و زمستان 94، 1394، صفحه 99-110]
 • حاجی ستوده، محمد تغییرات حدود پلاستیک خاک رس تثبیت شده با آهک [دوره 2، بهار و تابستان 94، 1394، صفحه 1-14]
 • حاج محمود عطار، فرزاد بررسی تغییرات سطح ارتفاعی آب دریاچه ارومیه با استفاده از داده های ماهواره ای [دوره 4، پاییز و زمستان 96 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 85-93]
 • حاج مهدی، مجتبی مشخصات بتن حاوی سنگدانه ریزدانه آسفالت بازیافتی و دوده سیلیسی [دوره 3، پاییز و زمستان 95، 1395، صفحه 129-142]
 • حاجی مهدی، مجتبی مطالعه آزمایشگاهی دوام بتن حاوی شیشه ریزدانه بازیافتی و دوده سیلیسی [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 29-40]
 • حافظ زاده، راهب ترمیم خرابی شیارشدگی با استفاده از آسفالت حفاظتی ریزدانه (میکروسرفیسینگ) [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 29-39]
 • حبیبی، سید علی اکبر مطالعه آزمایشگاهی تأثیر عیار سیمان، حداکثر اندازه سنگدانه و کاربرد میکروسیلیس بر روی نفوذپذیری بتن غلتکی [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 19-28]
 • حیدری، شیوا بررسی آزمایشگاهی سختی و نشست بستر ماسهای مسلح شده با شرایط پاکت نرم تحت پی مستطیلی [دوره 2، پاییز و زمستان 94، 1394، صفحه 89-98]
 • حیدری، علی بررسی خواص مکانیکی و جذب آب بتن‌های با مقاومت بالا حاوی نانوسیلیس، میکروسیلیس، متاکائولن و پودر شیشه [دوره 2، پاییز و زمستان 94، 1394، صفحه 77-87]
 • حیدری، علی تولید بتن پر مقاومت بر مبنای بتن پودری واکنش‌پذیر اصلاح شده [دوره 2، پاییز و زمستان 94، 1394، صفحه 111-120]
 • حسینی، سینا بررسی مشخصات مکانیکی رویه‎ها‌ی رنگی حاوی اکسیدهای فلزی [دوره 3، پاییز و زمستان 95، 1395، صفحه 91-102]
 • حسینی، علیرضا بررسی مشکلات پژوهش‌های میدانی زیست مهندسی خاک جهت استفاده‌های کاربردی در حفاظت سواحل رودخانه‌ها [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 1-10]
 • حسینعلی، فرهاد مکان یابی تأسیسات نظامی با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعة موردی: استان مازندران) [دوره 4، پاییز و زمستان 96 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 95-110]
 • حسینقلی زاده، محمد کاربرد تصاویر پهپاد در محاسبه مدل رقومی ارتفاعی زمین [دوره 4، پاییز و زمستان 96 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 111-117]
 • حسنلوراد، محمود بررسی اثر تغییرات درجه pH شیرابه بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک رس کائولینیت در حضور بنتونیت [دوره 2، بهار و تابستان 94، 1394، صفحه 25-33]

خ

 • خاتمی، سیدمحمدحسین خاتمی بررسی اثر تغییرات درجه pH شیرابه بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک رس کائولینیت در حضور بنتونیت [دوره 2، بهار و تابستان 94، 1394، صفحه 25-33]
 • خالقی، مرتضی بررسی پارامترهای موثر بر بهسازی خاک به روش بیولوژیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خانجانی، محمدجواد بررسی آزمایشگاهی آبشستگی خاک حول پایه‌های مرکب پل [دوره 2، بهار و تابستان 94، 1394، صفحه 47-55]
 • خداپرست، مهدی برآورد میزان تورم پذیری خاک‌های رسی با خاصیت خمیری زیاد [دوره 3، پاییز و زمستان 95، 1395، صفحه 117-128]
 • خسروی، سعید مطالعه آزمایشگاهی تأثیر عیار سیمان، حداکثر اندازه سنگدانه و کاربرد میکروسیلیس بر روی نفوذپذیری بتن غلتکی [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 19-28]
 • خسروی، شایان مطالعه آزمایشگاهی اثر افزودنی‌های روان‌کننده و ضدیخ بر بهبود مشخصات مقاومتی و رسانایی هیدرولیکی بتن متخلخل [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 49-60]

د

 • دالوند، احمد بررسی آماری و آزمایشگاهی مقاومت ضربه ای و میزان جذب انرژی در بتن های با مقاومت بالا [دوره 2، پاییز و زمستان 94، 1394، صفحه 133-141]
 • دهستانی، مهدی مطالعه آزمایشگاهی گسیختگی قالبی ورق‌های اتصال در اتصال جوشی [دوره 1، پاییز و زمستان 93، 1393، صفحه 111-118]
 • دهستانی مهرجردی، فاطمه مطالعه آزمایشگاهی خاک های منطقه جنوب غربی شهر میبد از نظر واگرایی و رمبندگی [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • رشنو، عماد مطالعه آزمایشگاهی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف گروه پایه پل [دوره 3، پاییز و زمستان 95، 1395، صفحه 143-154]
 • رضائی، الهام ارزیابی اثر میان‏قاب بنایی در آسیب‏پذیری قاب‏های بتن مسلح تحت بار ناشی از انفجار [دوره 1، بهار و تابستان 93، 1393، صفحه 29-36]
 • رفیعی نیا، مهدی تسلیح خاک رس تثبیت شده با آهک با استفاده از ژئوگرید [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 63-72]

ز

 • زیاری، حسن عملکرد ژئوگریدهای‌کربنی در بهبود خستگی و کاهش کرنش‌های کششی روساز‍ی‍های انعطاف‌پذیر براساس مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی [دوره 1، بهار و تابستان 93، 1393، صفحه 21-28]
 • زراتی، امیررضا مطالعه آزمایشگاهی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف گروه پایه پل [دوره 3، پاییز و زمستان 95، 1395، صفحه 143-154]
 • زعیم دار، بهروز مقاوم سازی، تعمیر و افزایش ظرفیت باربری اعضای بتنی توسط روش جدیدی مبتنی بر تزریق اپوکسی [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 41-50]
 • زعیم دار، بهروز بررسی آزمایشگاهی مقاطع مستطیل شکل بتنی تقویت شده با GFRP [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 41-48]

س

 • ستاری، محمد تقی ارزیابی عملکرد روش ANFIS و مدل درختی M5 در مدل سازی ضریب دبی سرریز کرامپ [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 51-61]
 • سعادت خوش، مسعود مطالعه آزمایشگاهی دوام بتن حاوی شیشه ریزدانه بازیافتی و دوده سیلیسی [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 29-40]
 • سعادت خوش، مسعود راستی آزمایی روابط مشخصات مکانیکی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن پرمقاومت [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 61-71]
 • سلطانی، مرضیه مشخصات بتن حاوی سنگدانه ریزدانه آسفالت بازیافتی و دوده سیلیسی [دوره 3، پاییز و زمستان 95، 1395، صفحه 129-142]
 • سلماسی، فرزین ارزیابی عملکرد روش ANFIS و مدل درختی M5 در مدل سازی ضریب دبی سرریز کرامپ [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 51-61]
 • سیوندی پور، عباس بررسی آماری و آزمایشگاهی مقاومت ضربه ای و میزان جذب انرژی در بتن های با مقاومت بالا [دوره 2، پاییز و زمستان 94، 1394، صفحه 133-141]

ش

 • شیرازیان، مسعود کاربرد تصاویر پهپاد در محاسبه مدل رقومی ارتفاعی زمین [دوره 4، پاییز و زمستان 96 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 111-117]
 • شریعتمداری، نادر بررسی پارامترهای موثر بر بهسازی خاک به روش بیولوژیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفی، علیرضا بررسی کارایی روش های ارزیابی خسارات ناشی از زلزله با استفاده از تصاویر فضایی (بررسی موردی: زمین لرزه سرپل ذهاب) [دوره 4، پاییز و زمستان 96 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 73-84]
 • شریفی، علیرضا بررسی تغییرات سطح ارتفاعی آب دریاچه ارومیه با استفاده از داده های ماهواره ای [دوره 4، پاییز و زمستان 96 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 85-93]
 • شریفی، علیرضا بررسی اثر زلزله سر پل ذهاب بر پوشش گیاهی منطقه و ارزیابی نرخ بهبود گیاهان [دوره 4، پاییز و زمستان 96 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 131-141]
 • شش انگشت، سارا مدیریت سیلاب در حوضه آبریز رودخانه کن با رویکرد شبیه‌سازی و بهینه سازی [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 73-89]
 • شفاعی بجستان، محمود بررسی مشکلات پژوهش‌های میدانی زیست مهندسی خاک جهت استفاده‌های کاربردی در حفاظت سواحل رودخانه‌ها [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 1-10]

ص

 • صالحی، حامد بررسی اثر زلزله سر پل ذهاب بر پوشش گیاهی منطقه و ارزیابی نرخ بهبود گیاهان [دوره 4، پاییز و زمستان 96 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 131-141]
 • صانعی، مجتبی عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی با قوس در پلان و دیواره متقارب [دوره 1، پاییز و زمستان 93، 1393، صفحه 81-88]
 • صفازاده، فرامرز ارزیابی تاثیر ساسوبیت بر مشخصات رفتاری و کارایی مخلوط‌های آسفالتی حاوی تراشه‌های آسفالت [دوره 2، بهار و تابستان 94، 1394، صفحه 15-23]

ط

 • طاهری، اکرم مشخصه امواج عرضی در جریان فوق بحرانی پایین دست پایه دریچه‌های سرریز سدها [دوره 1، پاییز و زمستان 93، 1393، صفحه 119-128]
 • طاهرزاده، سیمین مطالعه آزمایشگاهی دوام بتن حاوی شیشه ریزدانه بازیافتی و دوده سیلیسی [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 29-40]
 • طباطبائی، نادر ارزیابی تاثیر ساسوبیت بر مشخصات رفتاری و کارایی مخلوط‌های آسفالتی حاوی تراشه‌های آسفالت [دوره 2، بهار و تابستان 94، 1394، صفحه 15-23]
 • طبیب محمودی، فاطمه طبقه بندی راه های شهری مبتنی بر ادغام در سطح تصمیمات داده های نوری و راداری [دوره 4، پاییز و زمستان 96 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 119-129]

ع

 • عابدی، امیرحسین ارزیابی اثر الیاف‌های فولادی و شیشه‌ای بر خواص مکانیکی بتن [دوره 2، پاییز و زمستان 94، 1394، صفحه 121-131]
 • عابدی کوپایی، جهانگیر بهبود خاصیت عایق‌بندی اندود کاهگل با استفاده از بنتونیت و کائولن میکرونیزه [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 1-17]
 • عبدی، محمودرضا تأثیر اندازه ذرات خاک و ابعاد چشمه‌های ژئوگرید بر اندرکنش خاک-ژئوگرید [دوره 1، بهار و تابستان 93، 1393، صفحه 57-64]
 • عبدی، محمودرضا تسلیح خاک رس تثبیت شده با آهک با استفاده از ژئوگرید [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 63-72]
 • عبدالهی کهریز، مسعود مقاوم سازی، تعمیر و افزایش ظرفیت باربری اعضای بتنی توسط روش جدیدی مبتنی بر تزریق اپوکسی [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 41-50]
 • عربزاده، ابوالفضل بررسی آزمایشگاهی اثر اندازه در تیرهای عمیق با بتن سبک [دوره 1، پاییز و زمستان 93، 1393، صفحه 101-109]
 • عسکری لاسکی، بهنام بررسی آزمایشگاهی تاثیر سدیم کلرید(NaCl) بر مقاومت CBR و پارامترهای تراکمی خاک طبیعی و خاک تثبیت شده با سیمان [دوره 1، پاییز و زمستان 93، 1393، صفحه 73-79]
 • علی پور، علی ارزیابی اثر میان‏قاب بنایی در آسیب‏پذیری قاب‏های بتن مسلح تحت بار ناشی از انفجار [دوره 1، بهار و تابستان 93، 1393، صفحه 29-36]
 • عمادی، رحمت اله بهبود خاصیت عایق‌بندی اندود کاهگل با استفاده از بنتونیت و کائولن میکرونیزه [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 1-17]
 • عمادعلی، لطف اله روش‌های ژئوتکنیکی و غیر‌ژئودتیکی در اندازه‌گیری‌های جابجایی (مطالعه موردی آنالیز نتایج ابزار دقیق سد مخزنی مارون بهبهان) [دوره 1، بهار و تابستان 93، 1393، صفحه 47-56]

ف

 • فتحی، هامون بررسی مشخصات مکانیکی رویه‎ها‌ی رنگی حاوی اکسیدهای فلزی [دوره 3، پاییز و زمستان 95، 1395، صفحه 91-102]
 • فرخی، فرهنگ روش تجربی جهت رسیدن به یک دانه‌‌بندی مناسب برای بتن خود متراکم با استفاده از پارامترهای طبقه‌بندی خاک [دوره 2، پاییز و زمستان 94، 1394، صفحه 67-75]
 • فردین طلا، کیانوش بررسی مشخصات مکانیکی رویه‎ها‌ی رنگی حاوی اکسیدهای فلزی [دوره 3، پاییز و زمستان 95، 1395، صفحه 91-102]
 • فرهادی، بنیامین بررسی اثر زبری بر رفتارهای مقاومتی و تغییر‌حجمی سطح مشترک ماسه و فولاد [دوره 2، بهار و تابستان 94، 1394، صفحه 35-45]
 • فرودی، علی عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی با قوس در پلان و دیواره متقارب [دوره 1، پاییز و زمستان 93، 1393، صفحه 81-88]
 • فروهر، نویدرضا پیش‌بینی مشخصات سخت شده بتن خودتراکم الیافی به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 1، پاییز و زمستان 93، 1393، صفحه 89-99]
 • فولادی، محمد بررسی پارامترهای موثر بر بهسازی خاک به روش بیولوژیکی [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قاسمی، رامین تاثیر نسبت دفن‌شدگی پی‌های سطحی در پاسخ دینامیکی آنها به ارتعاش افقی ماشین‌آلات [دوره 1، بهار و تابستان 93، 1393، صفحه 15-20]
 • قاسمی، محسن پیش‌بینی مشخصات سخت شده بتن خودتراکم الیافی به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 1، پاییز و زمستان 93، 1393، صفحه 89-99]
 • قدسی، حبیبه بررسی آزمایشگاهی آبشستگی خاک حول پایه‌های مرکب پل [دوره 2، بهار و تابستان 94، 1394، صفحه 47-55]

ک

 • کاویانپور، محمدرضا مشخصه امواج عرضی در جریان فوق بحرانی پایین دست پایه دریچه‌های سرریز سدها [دوره 1، پاییز و زمستان 93، 1393، صفحه 119-128]
 • کاوسی، امیر ترمیم خرابی شیارشدگی با استفاده از آسفالت حفاظتی ریزدانه (میکروسرفیسینگ) [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 29-39]
 • کاووسی، امیر بررسی رفتار خستگی قیر اصلاح شده با نانورس و نانوآهک هیدراته با استفاده از آزمایش جاروب دامنه خطی (LAS) [دوره 1، پاییز و زمستان 93، 1393، صفحه 65-71]
 • کدیور، محمدحسن بار آتش در ساختمانهای مسکونی ایران [دوره 2، پاییز و زمستان 94، 1394، صفحه 99-110]
 • کریمایی طبرستانی، مجتبی مطالعه آزمایشگاهی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف گروه پایه پل [دوره 3، پاییز و زمستان 95، 1395، صفحه 143-154]

ل

 • لادریان، اصغر مطالعات آزمایشگاهی تأثیر میکروسیلیس بر دوغاب تزریق در روش طاق چتری (مطالعه موردی خط 4 مترو تهران) [دوره 1، بهار و تابستان 93، 1393، صفحه 37-45]
 • لزری زارع، محدثه طبقه بندی راه های شهری مبتنی بر ادغام در سطح تصمیمات داده های نوری و راداری [دوره 4، پاییز و زمستان 96 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 119-129]
 • لشکری، علی بررسی اثر زبری بر رفتارهای مقاومتی و تغییر‌حجمی سطح مشترک ماسه و فولاد [دوره 2، بهار و تابستان 94، 1394، صفحه 35-45]
 • لطف الهی، سینا بررسی آزمایشگاهی تاثیر سدیم کلرید(NaCl) بر مقاومت CBR و پارامترهای تراکمی خاک طبیعی و خاک تثبیت شده با سیمان [دوره 1، پاییز و زمستان 93، 1393، صفحه 73-79]

م

 • مالیان، عباس بررسی کارایی روش های ارزیابی خسارات ناشی از زلزله با استفاده از تصاویر فضایی (بررسی موردی: زمین لرزه سرپل ذهاب) [دوره 4، پاییز و زمستان 96 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 73-84]
 • میانجی، شبنم بررسی پارامترهای موثر بر بهسازی خاک به روش بیولوژیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محبوبی اردکانی، احمدرضا تغییرات حدود پلاستیک خاک رس تثبیت شده با آهک [دوره 2، بهار و تابستان 94، 1394، صفحه 1-14]
 • محمدی، فرهانه بررسی مقاومت درجای پوشش بتنی کانال انتقال آب قزوین [دوره 3، پاییز و زمستان 95، 1395، صفحه 103-115]
 • محمدی، میرعلی مقاومت جریان و توزیع سرعت در کانال‌ها با مقاطع مثلثی شکل [دوره 2، بهار و تابستان 94، 1394، صفحه 55-66]
 • محمد نژاد، حسین مقاومت جریان و توزیع سرعت در کانال‌ها با مقاطع مثلثی شکل [دوره 2، بهار و تابستان 94، 1394، صفحه 55-66]
 • مرادنژاد، حامد مطالعات آزمایشگاهی تأثیر میکروسیلیس بر دوغاب تزریق در روش طاق چتری (مطالعه موردی خط 4 مترو تهران) [دوره 1، بهار و تابستان 93، 1393، صفحه 37-45]
 • مرتضوی، سیدمحمدرضا مقاوم سازی، تعمیر و افزایش ظرفیت باربری اعضای بتنی توسط روش جدیدی مبتنی بر تزریق اپوکسی [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 41-50]
 • مرتضوی، سیدمحمدرضا بررسی آزمایشگاهی مقاطع مستطیل شکل بتنی تقویت شده با GFRP [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 41-48]
 • میرزائی فر، حامد تسلیح خاک رس تثبیت شده با آهک با استفاده از ژئوگرید [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 63-72]
 • مسائلی، حمید مطالعه آزمایشگاهی اثر افزودنی‌های روان‌کننده و ضدیخ بر بهبود مشخصات مقاومتی و رسانایی هیدرولیکی بتن متخلخل [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 49-60]
 • مقبلی اسکویی، آرمین مطالعه آزمایشگاهی گسیختگی قالبی ورق‌های اتصال در اتصال جوشی [دوره 1، پاییز و زمستان 93، 1393، صفحه 111-118]
 • مقیم، محمد نوید بررسی خواص مکانیکی و جذب آب بتن‌های با مقاومت بالا حاوی نانوسیلیس، میکروسیلیس، متاکائولن و پودر شیشه [دوره 2، پاییز و زمستان 94، 1394، صفحه 77-87]
 • ملک زاده، حسین تسلیح خاک رس تثبیت شده با آهک با استفاده از ژئوگرید [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 63-72]
 • مهرنهاد، حمید مطالعه آزمایشگاهی خاک های منطقه جنوب غربی شهر میبد از نظر واگرایی و رمبندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی بفروئی، سید مرتضی راستی آزمایی روابط مشخصات مکانیکی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن پرمقاومت [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 61-71]
 • موسوی‌مهر، سیدمجتبی مشخصه امواج عرضی در جریان فوق بحرانی پایین دست پایه دریچه‌های سرریز سدها [دوره 1، پاییز و زمستان 93، 1393، صفحه 119-128]

ن

 • نادری، محمود بررسی مقاومت درجای پوشش بتنی کانال انتقال آب قزوین [دوره 3، پاییز و زمستان 95، 1395، صفحه 103-115]
 • ناظری، پدرام مکان یابی تأسیسات نظامی با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعة موردی: استان مازندران) [دوره 4، پاییز و زمستان 96 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 95-110]
 • نصیری، کامران بررسی آزمایشگاهی مقاطع مستطیل شکل بتنی تقویت شده با GFRP [دوره 4، بهار و تابستان 96، 1396، صفحه 41-48]
 • نیکزاد، مهدی تغییرات حدود پلاستیک خاک رس تثبیت شده با آهک [دوره 2، بهار و تابستان 94، 1394، صفحه 1-14]
 • نگهدار، علیرضا بررسی آزمایشگاهی تاثیر سدیم کلرید(NaCl) بر مقاومت CBR و پارامترهای تراکمی خاک طبیعی و خاک تثبیت شده با سیمان [دوره 1، پاییز و زمستان 93، 1393، صفحه 73-79]
 • نیلفروشان، محمدرضا بررسی خواص مکانیکی و جذب آب بتن‌های با مقاومت بالا حاوی نانوسیلیس، میکروسیلیس، متاکائولن و پودر شیشه [دوره 2، پاییز و زمستان 94، 1394، صفحه 77-87]
 • نوبخت، شمس عملکرد ژئوگریدهای‌کربنی در بهبود خستگی و کاهش کرنش‌های کششی روساز‍ی‍های انعطاف‌پذیر براساس مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی [دوره 1، بهار و تابستان 93، 1393، صفحه 21-28]
 • نوری سولا، امین بررسی آزمایشگاهی اثر اندازه در تیرهای عمیق با بتن سبک [دوره 1، پاییز و زمستان 93، 1393، صفحه 101-109]

و

 • واثقی امیری، جواد مطالعه آزمایشگاهی گسیختگی قالبی ورق‌های اتصال در اتصال جوشی [دوره 1، پاییز و زمستان 93، 1393، صفحه 111-118]

ه

 • هوشیاری پور، فرهاد مدیریت سیلاب در حوضه آبریز رودخانه کن با رویکرد شبیه‌سازی و بهینه سازی [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 73-89]

ی

 • یزدی، جعفر مدیریت سیلاب در حوضه آبریز رودخانه کن با رویکرد شبیه‌سازی و بهینه سازی [دوره 3، بهار و تابستان 95، 1395، صفحه 73-89]
 • یعقوبی، محمد علی مشخصات بتن حاوی سنگدانه ریزدانه آسفالت بازیافتی و دوده سیلیسی [دوره 3، پاییز و زمستان 95، 1395، صفحه 129-142]