کلیدواژه‌ها = پایه دریچه
تعداد مقالات: 1
1. مشخصه امواج عرضی در جریان فوق بحرانی پایین دست پایه دریچه‌های سرریز سدها

دوره 1، پاییز و زمستان 93، پاییز و زمستان 1393، صفحه 119-128

محمدرضا کاویانپور؛ سیدمجتبی موسوی‌مهر؛ اکرم طاهری