نویسنده = کامران نصیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی مقاطع مستطیل شکل بتنی تقویت شده با GFRP

دوره 4، بهار و تابستان 96، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-48

سیدمحمدرضا مرتضوی؛ بهروز زعیم دار؛ کامران نصیری