کلیدواژه‌ها = سرریز اوجی
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی با قوس در پلان و دیواره متقارب

دوره 1، پاییز و زمستان 93، پاییز و زمستان 1393، صفحه 81-88

علی فرودی؛ مجتبی صانعی؛ مهدی اژدری مقدم