کلیدواژه‌ها = خاصیت خمیری زیاد
تعداد مقالات: 1
1. برآورد میزان تورم پذیری خاک‌های رسی با خاصیت خمیری زیاد

دوره 3، پاییز و زمستان 95، پاییز و زمستان 1395، صفحه 117-128

مهدی خداپرست؛ مرتضی آذری