کلیدواژه‌ها = مدل فیزیکی
تعداد مقالات: 2
1. عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی با قوس در پلان و دیواره متقارب

دوره 1، پاییز و زمستان 93، پاییز و زمستان 1393، صفحه 81-88

علی فرودی؛ مجتبی صانعی؛ مهدی اژدری مقدم


2. تاثیر نسبت دفن‌شدگی پی‌های سطحی در پاسخ دینامیکی آنها به ارتعاش افقی ماشین‌آلات

دوره 1، بهار و تابستان 93، بهار و تابستان 1393، صفحه 15-20

فردین جعفرزاده؛ رامین قاسمی