کلیدواژه‌ها = سرپل ذهاب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی روش های ارزیابی خسارات ناشی از زلزله با استفاده از تصاویر فضایی (بررسی موردی: زمین لرزه سرپل ذهاب)

دوره 4، پاییز و زمستان 96 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-84

حسن اعلی؛ علیرضا شریفی؛ عباس مالیان