کلیدواژه‌ها = منطقه پارس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زیست محیطی سفره های آب زیرزمینی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

دوره 3، بهار و تابستان 95، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-27

محمد پروین نیا؛ خاطره احمدی