تعداد مقالات: 53
26. بررسی اثر زبری بر رفتارهای مقاومتی و تغییر‌حجمی سطح مشترک ماسه و فولاد

دوره 2، بهار و تابستان 94، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-45

بنیامین فرهادی؛ علی لشکری


27. بار آتش در ساختمانهای مسکونی ایران

دوره 2، پاییز و زمستان 94، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-110

سینا حاجی بیگ تهرانی؛ محمدحسن کدیور


28. مقاوم سازی، تعمیر و افزایش ظرفیت باربری اعضای بتنی توسط روش جدیدی مبتنی بر تزریق اپوکسی

دوره 3، بهار و تابستان 95، بهار و تابستان 1395، صفحه 41-50

سیدمحمدرضا مرتضوی؛ مسعود عبدالهی کهریز؛ بهروز زعیم دار


29. بررسی آزمایشگاهی مقاطع مستطیل شکل بتنی تقویت شده با GFRP

دوره 4، بهار و تابستان 96، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-48

سیدمحمدرضا مرتضوی؛ بهروز زعیم دار؛ کامران نصیری


30. مکان یابی تأسیسات نظامی با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعة موردی: استان مازندران)

دوره 4، پاییز و زمستان 96 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-110

فرهاد حسینعلی؛ پدرام ناظری


31. مطالعات آزمایشگاهی تأثیر میکروسیلیس بر دوغاب تزریق در روش طاق چتری (مطالعه موردی خط 4 مترو تهران)

دوره 1، بهار و تابستان 93، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-45

اصغر لادریان؛ حامد مرادنژاد


32. پیش‌بینی مشخصات سخت شده بتن خودتراکم الیافی به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 1، پاییز و زمستان 93، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-99

جواد برنجیان؛ نویدرضا فروهر؛ محسن قاسمی


33. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی خاک حول پایه‌های مرکب پل

دوره 2، بهار و تابستان 94، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-55

حبیبه قدسی؛ محمدجواد خانجانی؛ علی اصغر بهشتی


34. تولید بتن پر مقاومت بر مبنای بتن پودری واکنش‌پذیر اصلاح شده

دوره 2، پاییز و زمستان 94، پاییز و زمستان 1394، صفحه 111-120

علی حیدری؛ داود توکلی


35. ارزیابی عملکرد روش ANFIS و مدل درختی M5 در مدل سازی ضریب دبی سرریز کرامپ

دوره 3، بهار و تابستان 95، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-61

محمد تقی ستاری؛ فرزین سلماسی؛ غلامرضا ترکمان


36. مشخصات بتن حاوی سنگدانه ریزدانه آسفالت بازیافتی و دوده سیلیسی

دوره 3، پاییز و زمستان 95، پاییز و زمستان 1395، صفحه 129-142

مرضیه سلطانی؛ مهدی آرزومندی؛ مجتبی حاج مهدی؛ محمد علی یعقوبی


37. مطالعه آزمایشگاهی اثر افزودنی‌های روان‌کننده و ضدیخ بر بهبود مشخصات مقاومتی و رسانایی هیدرولیکی بتن متخلخل

دوره 4، بهار و تابستان 96، بهار و تابستان 1396، صفحه 49-60

حمید مسائلی؛ شایان خسروی؛ حسین چوبکار


38. کاربرد تصاویر پهپاد در محاسبه مدل رقومی ارتفاعی زمین

دوره 4، پاییز و زمستان 96 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 111-117

محمد حسینقلی زاده؛ مسعود شیرازیان


40. بررسی آزمایشگاهی اثر اندازه در تیرهای عمیق با بتن سبک

دوره 1، پاییز و زمستان 93، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-109

ابوالفضل عربزاده؛ امین نوری سولا


41. مقاومت جریان و توزیع سرعت در کانال‌ها با مقاطع مثلثی شکل

دوره 2، بهار و تابستان 94، بهار و تابستان 1394، صفحه 55-66

میرعلی محمدی؛ حسین محمد نژاد؛ حمزه ابراهیم نژادیان


42. ارزیابی اثر الیاف‌های فولادی و شیشه‌ای بر خواص مکانیکی بتن

دوره 2، پاییز و زمستان 94، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-131

جلال اکبری؛ امیرحسین عابدی


43. تسلیح خاک رس تثبیت شده با آهک با استفاده از ژئوگرید

دوره 3، بهار و تابستان 95، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-72

حامد میرزائی فر؛ محمودرضا عبدی؛ مهدی رفیعی نیا؛ حسین ملک زاده


44. مطالعه آزمایشگاهی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف گروه پایه پل

دوره 3، پاییز و زمستان 95، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-154

عماد رشنو؛ امیررضا زراتی؛ مجتبی کریمایی طبرستانی


45. راستی آزمایی روابط مشخصات مکانیکی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن پرمقاومت

دوره 4، بهار و تابستان 96، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-71

سید مرتضی موسوی بفروئی؛ مهدی آرزومندی؛ مسعود سعادت خوش؛ ابولفضل آرزومند


46. طبقه بندی راه های شهری مبتنی بر ادغام در سطح تصمیمات داده های نوری و راداری

دوره 4، پاییز و زمستان 96 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-129

فاطمه طبیب محمودی؛ محدثه لزری زارع


47. تأثیر اندازه ذرات خاک و ابعاد چشمه‌های ژئوگرید بر اندرکنش خاک-ژئوگرید

دوره 1، بهار و تابستان 93، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-64

محمودرضا عبدی؛ مهرداد اتفاق


48. مطالعه آزمایشگاهی گسیختگی قالبی ورق‌های اتصال در اتصال جوشی

دوره 1، پاییز و زمستان 93، پاییز و زمستان 1393، صفحه 111-118

آرمین مقبلی اسکویی؛ جواد واثقی امیری؛ مهدی دهستانی


49. بررسی آماری و آزمایشگاهی مقاومت ضربه ای و میزان جذب انرژی در بتن های با مقاومت بالا

دوره 2، پاییز و زمستان 94، پاییز و زمستان 1394، صفحه 133-141

احمد دالوند؛ عباس سیوندی پور


50. مدیریت سیلاب در حوضه آبریز رودخانه کن با رویکرد شبیه‌سازی و بهینه سازی

دوره 3، بهار و تابستان 95، بهار و تابستان 1395، صفحه 73-89

فرهاد هوشیاری پور؛ جعفر یزدی؛ مرتضی افتخاری؛ سارا شش انگشت؛ فاطمه جوادی